ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΣΑΣΜΑΝ / ΤΙΜΕΣ

ΜΑΡΚΑ ΕΤΟΣ ΚΥΒΙΚΑ / ΤΥΠΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΗ €
BMW 1988 316, M40   80
BMW 1988 318   80
BMW 1993 520   100
BMW 1997 1.6cc, M43 AUTOMATIC, ΜΠΛΕ,
F284586835, 96017669, PP
300
BMW 1997 2.0cc   100
BMW   318is   100
BMW   318, M43   100
BMW   318   100
BMW   320   100
BMW   318is   100
BMW   318is   100
BMW   318is   100
BMW   325   100
BMW   2.5cc DIESEL 100
BMW 1997     100
BMW 2000 1.9cc Compact  
BMW 2004 1.8cc, valvetronic   180
BMW   2.5cc   150
BMW   2.5cc   150
BMW   2.0cc DIESEL 150
BMW   2.2cc   150
BMW 2000 2.0cc, 6cyl   150
BMW 2010 2.0cc, 1.23 DIESEL, AUTOMATIC,
0747926, 030054
1100
BMW   2.0cc DIESEL, 6ταχ. 450
BMW 2008 1.6cc AUTOMATIC,
0343958, 030035
1100
BMW 2008 1.6cc 6ΤΑΧ. 450
BMW   2.0cc 6ΤΑΧ. 450
BMW   2.0cc 6ΤΑΧ. 450
BMW 2009 2.0cc DIESEL, AUTOMATIC 6ταχ.
ZFS241049(δεξιά), 142W4N(αριστ)
 
BMW   1.6cc AUTOMATIC
(
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ)
 
BMW 2006   AUTOMATIC 800
BMW     6ταχ. 700
BMW 2008 1.6cc ΥΠΑΡΧΕΙ?????? 800
BMW 2008 1.6S 6ταχ. 900
BMW 2010     800
BMW     DIESEL, AUTOMATIC 700
BMW 2008 1.6S AUTOMATIC 1100
BMW     AUTOMATIC 1100
BMW 2005 2.0cc DIESEL 600
BMW 2007 2.0cc DIESEL, AUTOMATIC 1600
CITROEN 2008 2.0cc DIESEL 350
CITROEN 2011 1.6cc DIESEL 450
CITROEN     107, AYGO 300
CITROEN     107, AYGO 300
CITROEN     107, AYGO 300
CITROEN     107, AYGO 300
CITROEN 2012 1.4cc   400
CITROEN 2006 1.6cc DIESEL 350
CITROEN 2006   DIESEL 350
CITROEN 2011 1.6cc, 10JBCL DIESEL, 20DP66, 4689367B 400
CITROEN 2011 1.4cc, 16V   450
CITROEN 2011 1.6cc AUTOMATIC 700
FIATgroup   1.6cc 105HP 450
FIATgroup   1.6cc   200
FIATgroup   1.6cc 122PS 200
FIATgroup   1.8cc   200
FIATgroup   1.8cc   200
FIATgroup   1.9cc DIESEL, 6000km 450
FIATgroup       350
FIATgroup   1.2cc   350
FIATgroup   1.2cc   350
FIATgroup       350
FIATgroup   1.6cc, 16V (με σταυρό) 200
FIATgroup   1.4cc, 16V (με καρπούζια) 150
FIATgroup   1.6cc, 16V (με καρπούζια) 150
FIATgroup   1.4cc, 16V (με σταυρό) 200
FIATgroup 2007 1.8cc   300
FIATgroup 2008 1.9cc DIESEL/turbo 400
FIATgroup 2008 1.4cc, 16V, 6ταχ.   600
FIATgroup 2005 1.3cc DIESEL 400
FIATgroup 2008 1.3cc DIESEL 400
FIATgroup 2011 1.4cc   900
FIATgroup   2.0cc   200
FIATgroup   1.4cc, turbo/155HP 6ταχ. (Σπασμένο) 350
FIATgroup   1.4cc, 16V 6ταχ. 600
FIATgroup 2010 1.2cc   350
FIATgroup 2005 1.3cc DIESEL 350
FIATgroup 2008 1.3cc, 4X4 DIESEL 700
FIATgroup 2005 1.3cc DIESEL 350
FIATgroup   1.2cc, 16V BRAVO 180
FIATgroup   8V   180
FIATgroup   1.3cc DIESEL 300
FIATgroup       150
FIATgroup       150
FIATgroup   1.3cc DIESEL 400
FIATgroup 2009 1.3cc DIESEL, YPSILON 199A2000 350
FIATgroup   1.4cc, 6άρι ABARTH 700
FIATgroup   1.3cc DIESEL, (Πετάει 4η ταχ.)  
FIATgroup   1.4cc   400
FIATgroup   1.1cc   120
FIATgroup   1.1cc με καρπούζια 120
FIATgroup   1.1cc με καρπούζια 120
FIATgroup   1.2cc, 8V και PUNTO-2 150
FORD 1997 1.6cc, 16V (Μίζα πίσω) 100
FORD 2006   DIESEL 300
FORD 2005 1.25cc   150
FORD 1998 1.3cc ENDURA 100
FORD 1998 1.2cc, 16V   100
FORD 1998   DIESEL, ENDURA 150
FORD 2000   DIESEL 150
FORD 2003 1.25cc   150
FORD 2009 1.2cc, 16V   300
FORD 2004 1.4cc   150
FORD 2009 1.2cc, 16V   300
FORD 2011 1.2cc   300
FORD 2011 1.4cc DIESEL 350
FORD 2011 1.4cc DIESEL 350
FORD 2005 1.4cc   150
FORD 2005 1.4cc   150
FORD 2002 1.6cc, 16V   150
FORD 2008 2.0cc SYDA 350
FORD 2008 2.0cc SYDA 350
FORD 2006 1.6cc DIESEL  
FORD 2000 1.6cc, 16V   150
FORD 2000 1.6cc, 16V   150
FORD 2000 1.8cc   150
FORD 2009 1.6cc   350
FORD 2010 1.6cc   350
FORD 1998 1.3cc   100
FORD 1998 1.8cc   100
FORD 2005 1.6cc, 16V   300
FORD     ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 200
HONDA 2007 1.8cc   350
MERCEDES   2.0cc, 5ταχ.   150
MERCEDES   1.8cc, 5ταχ.   150
MERCEDES 1994 2.0cc, 16V   150
MERCEDES 2002 6ταχ. compressor 450
MERCEDES 2006 1.8cc, compress   600
MERCEDES 2008 1.0cc   200
MERCEDES 2008 1.0cc BRABUS 350
MERCEDES 2008 1.0cc   200
MERCEDES 2008 1.0cc   200
MERCEDES   700cc   150
MERCEDES   700cc   150
MERCEDES   700cc   150
MERCEDES   700cc   150
MERCEDES   700cc   150
MERCEDES   700cc   150
MERCEDES   700cc   200
MERCEDES   700cc   150
MERCEDES   700cc   150
MERCEDES 2008     200
MERCEDES 2010   START-STOP 350
MERCEDES 1992 2.0cc   150
MERCEDES   1.6cc, 5ταχ.   300
MERCEDES 2003 180 DIESEL 350
MERCEDES   1.6cc   300
MERCEDES   1.7cc   600
MERCEDES 2006 2.0cc, 180 DIESEL 600
MERCEDES 2004 1.8cc, compress AUTOMATIC,2112703300
7226950,   5736910, 240
1100
MERCEDES 2002 2.5cc DIESEL 350
MERCEDES 2006 2.2cc, 220, CDI DIESEL, AUTOMATIC,2112706301
7226400, 7246670, 223
1100
MERCEDES 2009 B170 AUTOMATIC 1600
NISSAN       300
NISSAN   1.6cc   200
NISSAN   1.4cc K12 300
OPEL 2004 1.2cc Χωρις αισθητήρα, japan 300
OPEL 2005 1.2cc Z12XEP, opel, Χωρις αισθητήρα 300
OPEL 1997   DIESEL 120
OPEL   1.7cc, 16V DIESEL/turbo
A09901F17W355
150
OPEL   1.4cc   150
OPEL 1998 1.7cc DIESEL/turbo 150
OPEL 2006 1.7cc DIESEL 350
OPEL 2007 1.7cc,   F23 DIESEL 350
OPEL   1.0cc, 3cyl Με αισθητήρα 120
OPEL   1.2cc, 16V   100
OPEL   1.2cc, 16V Με αισθητήρα 120
OPEL   1.2cc, 16V   100
OPEL   1.0cc, 3cyl   100
OPEL   1.2cc Z12XEP, Με αισθητήρα 120
OPEL     DIESEL, από ISUZU 100
OPEL 1998 1.4cc, 16V   100
OPEL 2005 1.2cc, 16V   150
OPEL   1.2cc, 16V Z12XE 150
OPEL   1.2cc Z12XEP 150
OPEL   1.2cc Z12XE 150
OPEL       150
OPEL     DIESEL, Y17DTL 200
OPEL   1.7cc DIESEL, A05543F17W355 200
OPEL     AUTOMATIC, (Χ. μοτερ) 150
OPEL   1.2cc, Z12XE AUTOMATIC 150
OPEL   1.2cc HERTZ 200
OPEL 2011 1.2cc A12XER 300
OPEL       200
OPEL 2012 1.2cc A12XER 300
OPEL 2011 1.7cc,κινητηρ.A17 DIESEL, 6 ταχ 700
OPEL 1995 2.0cc, 16V   100
OPEL   F.18   120
OPEL 2005 1.6cc   350
OPEL 2006 1.6cc   350
PEUGEOT 2000 1.1cc   150
PEUGEOT   1.4cc DIESEL 300
PEUGEOT 2002 2.0cc DIESEL 200
PEUGEOT   1.4cc, 16V (BMW μηχαν) 450
PEUGEOT   1.4cc, 8V KFV 400
PEUGEOT 2007 1.6cc, 10JBAR DIESEL, 20DM69, 2441438A 350
PEUGEOT 2009 1.4cc, 16V (BMW μηχαν) 450
PEUGEOT 2011 1.4cc DIESEL 350
PEUGEOT 2011 1.4cc, 8V   400
PEUGEOT 1998 1.6cc   150
RENAULT 2003 1.2cc, 8V ΜΕΓ. ΒΑΣΗ 200
RENAULT 2003 1.5cc, DIESEL, (Ιδιο με KANGOO),
επιλογεας άνω
400
RENAULT 2010 1.2cc, TURBO   450
RENAULT 2002 1.2cc, 16V ΜΕΓ. ΒΑΣΗ 200
RENAULT 2002 1.2cc Χωρις αισθητήρα ΜΕΓ. ΒΑΣΗ 200
RENAULT 2004 1.2cc   200
RENAULT 2005 1.2cc, 16V ΜΕΓ. ΒΑΣΗ 200
RENAULT   1.4cc, 16V Χωρις αισθητήρα ΜΕΓ. ΒΑΣΗ 200
RENAULT 1999 1.4cc, 8V   180
RENAULT 2002 1.2cc, 16V ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 200
RENAULT 2004   DIESEL 200
RENAULT 2002 1.2cc, 16V ΜΕΓ. ΒΑΣΗ 200
RENAULT 2002 1.2cc, 8V ΜΕΓ. ΒΑΣΗ 200
RENAULT   1.4cc, 16cc DACIA 300
RENAULT 2001 1.4cc ΜΕΓ. ΒΑΣΗ 200
RENAULT 2011 1.5cc DIESEL 700
RENAULT 1999 1.6cc, 8V   200
RENAULT 2010 1.5cc DIESEL 700
RENAULT 2001 1.2cc, 8V ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 120
RENAULT 2000 1.2cc, 8V   120
RENAULT 2009 1.2cc, 8V   350
ROVER       100
ROVER       100
SUZUKI 2007 1.5cc DIESEL 700
SUZUKI 2008 1.9cc DIESEL  
TOYOTA 2003 1,0cc   150
VWGroup 2011 1.4cc, 16V,
7ταχ.TSI, 122HP
AUTOMATIC, S-tronic,MLL 1300
VWGroup 2011 1.6cc DIESEL, (3000km) 700
VWGroup 2004 2.0cc, BKD DIESEL, 6ταχ.και για GOLF-5 600
VWGroup 2000 1.8cc, APT   150
VWGroup   1.6cc 100PS 100
VWGroup 1993 2.0cc   100
VWGroup   1.6cc   400
VWGroup   1.3cc   100
VWGroup   1.6cc   100
VWGroup 1998 1.9cc DIESEL 300
VWGroup 2011 1.9cc DIESEL και για IBIZA 350
VWGroup   1.9cc DIESEL 350
VWGroup 2000 1.9cc DIESEL 350
VWGroup   1.4cc, TSI (Περαστή βάση) 1100
VWGroup   1.4cc, 16V,
7ταχ.TSI
AUTOMATIC 1600
VWGroup   1.4cc, TSI (κρεμαστες βίδες) 1100
VWGroup 2008 1.2cc, 3cyl   350
VWGroup 2003 1.2cc, 3cyl   350
VWGroup 2007 1.9cc DIESEL 350
VWGroup 2008 1.9cc DIESEL 350
VWGroup   1.9cc DIESEL, AUTOMATIC 700
VWGroup     AUTOMATIC 700
VWGroup   1.9cc DIESEL 350
VWGroup   1.9cc DIESEL 350
VWGroup 2007   DIESEL BKE 350
VWGroup 2010 1.9cc DIESEL 350
VWGroup 2009 1.6cc 5ταχ. 650
VWGroup 1998 1.8cc, 20V   150
VWGroup 2002 1.6cc, 8V ALZ 150
VWGroup 2011 2.0cc, 6ταχ. DIESEL 1100
VWGroup 1998 1.8cc, TURBO   150
VWGroup 2011 1.2cc DIESEL 400
VWGroup 2012 1.2cc DIESEL 600
VWGroup 2012 1.2cc DIESEL 600
VWGroup 1998 1.4cc με συρματοσχοινα 180
VWGroup 1999 1.4cc, 16V   180
VWGroup 2007 1.2cc, 3cyl και για IBIZA, FABIA 350
VWGroup 2008 1.2cc, 3cyl και για IBIZA, FABIA 350
VWGroup 2009 1.2cc, 3cyl και για IBIZA, FABIA 350
VWGroup 2010 1.4cc, 4cyl   400
VWGroup 2010 2.0cc, 170PS DIESEL, AUTOMATIC 1100

Μπαρουτης Νικος

μεταχειρισμενες κρεμαγιερες

Μουρακια μετωπες

μιζες δυναμο αυτοκινητων